K2

Visjon for K2
K2 skal være den kvelden i måneden som har mest betydning for hvordan resten av livet blir!

K2 er et tilbud for ex. konfirmanter som ønsker å være med i et mindre fellesskap hvor fokuset er samtale om viktige sider ved livet. Det kan for eksempel være tro og tvil, gudsbilde og selvbilde.
Deltakerne samles hjemme hos lederen ca én gang i måneden, og en kveld kan for eksempel se slik ut:

Kl. 17.30-18.00 Mat
Kl. 18.00-19.15 Dagens tema, for eksempel én av Jesu liknelser
Kl. 19.15-19.30 Is, brus og annet digg
Kl. 19.30-19.45 Tweens spill
Kl. 19.45-20.00 Delerunde. Hva er bra og kjipt i livet for tiden.

Er du interessert i å være med i en slik gruppe, kontakt Jens Pedersen.