Om Frikirken

Fredrikstad Frikirke ønsker å være en menighet for vår tids mennesker og legger stor vekt på å tilrettelegge gode kristne fellesskap for mennesker i alle aldre. Stadig er det nye mennesker som oppsøker kirken.
Du er også velkommen!