Medlemskap

Frikirken er et evangelisk-luthersk kirkesamfunn. Nedenfor følger litt om medlemskap i Frikirken for de som vil melde seg inn hos oss. I henhold til norsk lov kan man bare være medlem i ett kirkesamfunn om gangen. Ta kontakt med en av menighetens pastorer hvis du vil vite mer. Nye medlemmer ønskes velkommen i forbindelse med en gudstjeneste.

Frikirken har tre medlemskategorier: Medlemskap, Medlemskap med stemmerett og Tilhørig.

Kategorien Medlemskap med stemmerett
Medlemmer fra fylte 15 år, er døpt og som identifiserer seg med menighetens trosgrunnlag.
Medlemmer med stemmerett er med å styre menighetens virksomhet gjennom stemmerett på menighetsmøter.
Medlemmer i denne kategorien må bekjenne troen på Jesus Kristus.

Kategorien Medlemskap
Består av:
1) Barn under 15 år som er døpt og meldt inn i Frikirken.
2) Medlemmer fra fylte 15 år og som ikke har stemmerett.
Dette kan for eksempel være personer som ikke deler Frikirkens dåpssyn, men som går i Frikirken og opplever den som sin menighet.
Denne medlemskategorien sier ikke noe om tro eller mangel på tro.

Menigheten oppfordrer sine medlemmer til aktiv deltakelse i menighetslivet gjennom blant annet gudstjenestedeltakelse, ulike tjenester,  givertjeneste, menighetsmøter og menighetens øvrige arbeid.

Tilhørig
Dette er for personer under 18 år som ikke er døpt, men som ønsker en menighetstilhørighet.

Her kan du lese mer om Frikirkens læregrunnlag og oppbygning.