Skip to content

Det Grønne Skiftet – siste etappe i gang!

Da er vi i gang med siste etappe av Det Grønne Skiftet: Solcellepark på taket! Her er noen kjerneopplysninger:
* Årlig strømproduksjon: 30.000 kWh
* Årlig kostnadsreduksjon i strømutgifter med en kilowattimepris på snitt 1,5 kroner: 45.000 kroner
* Garantert/forventet levetid: 30/50 år
* Reduserer menighetens CO2-utslipp med 56 tonn i løpet av garantert levetid(!)
* Om sommeren når menigheten bruker lite strøm og solcelleparken produserer mye, selges strømmen til spotpris.
* Installasjonskostnad: 360.000 kroner.
* Menigheten har budsjettert med 100.000 kroner i gaveinntekter.
* Ønsker du å gi en gave? Vipps til 11822 eller send penger til konto 8220.02.86363. Merkes med «Solceller».
Ønsker du at beløpet skal registreres som gave med skattefradrag? Gi beskjed til administrasjonsleder Jens Pedersen.

Sommerens fellesgudstjenester

Velkommen til menighetsweekend 2. – 4. september!

Menighetsstyret har gleden av å invitere til menighetsweekend på Sauevika leirsted første helgen i september!
Dette blir flott helg for alle, både unge og eldre, familier, par og enslige! Underveis blir det eget opplegg for barn og tweens!
Her kan du lese mer om leiren og melde deg/dere på!

Menigheten trenger flere som kan bidra med vask!

Det aller meste arbeidet som drives i Frikirken gjøres på frivillig basis – også rengjøring av kirken. Over 70 personer (!) i totalt 13 vaskelag er engasjert i denne viktige tjenesten, men etter sommeren er det en del som av naturlige årsaker gir seg.

Hva innebærer det å bli med?
Hvert vaskelag har ansvar for å holde kirken ren gjennom en 14 dagers periode hvert halvår. Normalt rengjøres kirken én gang i uka og vaskelagene bestemmer selv hvem som skal vaske – og når de ønsker å gjøre det. I praksis bruker hver person 4-6 timer i halvåret på denne tjenesten – med andre ord en helt overkommelig oppgave for de aller fleste med helsa i behold.  
Har du spørsmål eller ønsker å bli med? Kontakt administrasjonsleder Jens Pedersen – mobil 92057212 eller epost jens.pedersen@frikirken.no.