Skip to content

Velkommen til Kveld i Frikirken!

Søndag 31. oktober kl. 20.00 (Merk tiden!) er det kveldsgudstjeneste i Frikirken i Fredrikstad.
Andakt ved Marie Bakkevig Hillesund.
Bønnevandring.
Nattverd.
Lovsang.
Kveldsmat.
Alle er velkommen!
Ikke gudstjeneste kl. 11.00.

 

Bli med på undervisningskvelder om Johannesevangeliet!

Fikk du ikke med deg undervisningen den første kvelden, kan du høre opptaket her. Selv om du gikk glipp av første kveld, er du velkommen de påfølgende!