Skip to content

Velkommen til nettgudstjeneste 18. april

I Johannes 10 sier Jesus at han er den gode gjeteren – som er et fint bilde på tilknytning, tillit og tro. Han sier også at han er porten. Hva mener han egentlig med det? Hva betyr det at han er en port? Det er emnet for andakten denne søndagen.
Gudstjenesten blir en YouTube video. Tommy Johansen leder, Espen Heen synger og spiller, Kristian Lorentz Iversby er tekstleser og Per Morten Wiig har talen.
Filmen legges ut på søndag og her er linken.

Så stenger vi ned igjen…..

De nye smitteverntiltakene som har blitt innført medfører at alle arrangement i Fredrikstad Frikirke avlyses – i første omgang frem til og med 25. april.
Det vil bli lagd nett- og zoomgudstjenester i denne perioden.