Navneendringer i barne- og familiearbeidet

Fra og med høsten 2023 vil to av menighetens virkegrenene få nytt navn:
Barnas Åpnet Hus (BÅH) blir til Barnekirken, med ønske om å tydeliggjøre at barneopplegget under gudstjenesten er viktig.
Salig Blanding blir til Supertorsdag, med et utvidet aktivitetstilbud (ikke bare sang).

Det nye navnet «Barnekirken» ble presentert på gudstjenesten 13. august