Skip to content

Tallet er 3!

1. Team 3 i Barnas Åpent Hus trenger én ny leder etter nyttår. Kontakt Jens Pedersen hvis du kan tenke deg å bli med og gi Jesus videre til nye generasjoner!
2. Det er plass til flere på søndagens gudstjeneste (6. desember)! Det er lett å være beskjeden og tenke at du ikke vil «ta plassen fra andre». Hvis alle tenker slik kommer det ingen😉 Vær frimodig og meld deg på til pereriksen59@gmail.com / 95912010.
3. Det er fortsatt flere julekaker igjen, så løp å kjøp! Hva og hvordan du kan kjøpe julebakst finner du informasjon om her.

Velkommen til gudstjeneste 6. desember!

Det er andre søndag i advent, som også kalles forventningens adventssøndag. Denne søndagen er det Jesu gjenkomst det handler om.
Per Eriksen taler, og M-team stiller også denne søndagen fulltallig opp.
Vi kan være inntil 50 personer til stede på gudstjenesten.
Påmelding til pereriksen59@gmail.com / 95912010.
Talen vil bli tatt opp og lagt ut på nettside og podcast i etterkant av gudstjenesten.
Velkommen!

Julekakesalget er i gang!

Siste etappe av julemessa er i gang! Til nå har vi samlet inn 113.000 kroner, og mer skal det bli!
Bestilling sendes til Kirsti Lauvli Andersen 413 35 667 eller kirsti.lauvli@outlook.com.
Betaling ved henting – onsdag 2. desember, søndag 6. desember eller etter avtale.
FØRST TIL MØLLA!

Foreløpig resultat julemessa: 113.000 kroner!

I forkant av lørdagens digitale julebasar kom det inn 68.000 kroner og i løpet av basaren ble det gitt ytterligere 45.000 kroner! Det betyr at det foreløpig har kommet inn 113.000 kroner. Årets messe avsluttes søndag 29. november hvor det blir salg av julekaker!
Mer informasjon om dette kommer i løpet av uka.
Tusen takk til alle som har bidratt – med gevinster og lodd, og ikke minst organisering og gjennomføring. Spesielt takk til den utvidede messekomiteén bestående av Bernt Inge Steinsland, Jorid Slettevold, Kirsti Lauvli Andersen, Norbjørg Pedersen, Per Eriksen, Ragnhild Schwartz Dahlstrøm og Therese Grandahl.