Velkommen til Frikirken 12. februar!

Marie Bakkevig Hillesund skal tale om en fortelling der noen av disiplene får se at det lyser av Jesus, mens han står på fjellet sammen med Elia og Moses. Hva forteller dette oss om Jesus? Og hva gjør det med disiplene?
Silje Sveum og U-team synger, og konfirmanter selger vafler til inntekt for diakonalt arbeid i Latvia.