Barnas Åpent Hus

Barnas Åpent Hus (BÅH) er menighetens søndagsskole for barn opp til og med 4. klasse. Alle barna deltar på første del av gudstjenesten, og etter ca 20 minutter samles 20-30 barn i menighetens kirkestue. Samlingene varer ca én time og vi synger, spiller fotball, leker, har drama, spiser og lærer mer om Jesus. Tilbudet er åpent for alle som ønsker det.
Her kan du laste ned en informasjonsfolder hvis du ønsker det☺

Kontaktperson: Jens Pedersen

Kontonummer: 3000 22 72187

Bilder fra Barnas Åpent Hus
Cincopa WordPress plugin