Familie og voksne

Fredrikstad Frikirke ønsker å være en flergenerasjonsmenighet hvor mennesker i alle aldre skal oppleve inkluderende fellesskap. For å møte disse behovene er det tilrettelagt for ulike felleskap ut fra alder, kjønn og interesser. Under de ulike fanene finner du en oversikt over virkegrenene innenfor familie- og voksenarbeidet.