Bli fast giver

Ønsker du å begynne med fast givertjeneste gjør du følgende:

  1. I din nettbank legger du inn ditt faste beløp som overføres til menighetens konto 8220.02.86363. Velg månedlig forfallsdato (helst før 25. i måneden slik at beløpet kan føres på riktig måned/år) og dato for første overføring. La dato for siste forfallsdato stå åpen.
    Noen banker har automatisk stopp av faste trekk etter ett år. Derfor er det fint om du sjekker at dette ikke gjelder deg. Du avslutter uansett givertjenesten når du måtte ønske det.
    Merk betalingen “Fast givertjeneste” + ditt navn.
  2. Ønsker du skattefradrag for givertjenesten? GI beskjed til administrasjonsleder Jens Pedersen. Du kan lese mer om skattefordelen her.