Barn og ungdom

En av visjonene og målene for Fredrikstad Frikirke er formulert slik:

4. Satse på barn og unge c cc c c c c c c c c c c c c c c c  c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c Selv om vi vil favne alle, tror vi barn og unge trenger mer tilrettelegging og oppmerksomhet enn andre aldersgrupper. Vi vil være en menighet der barn og unge står i sentrum. Vi tror det er viktig å legge til rette for at barn og unge skal lære Jesus å kjenne og vokse opp som hans disipler.

Under de ulike fanene finner du en oversikt over virkegrenene innenfor barne- og ungdomsarbeidet.