Fredrikstad Gospelkor

Fredrikstad Gospelkor ble startet høsten 2014. Korets grunnlegger og dirigent er Martin Alfsen. Fredrikstad Gospelkor består av 50 sangere og har siden starten hatt en rekke konsert- og festivalopptredener både i hjembyen og andre steder i landet. Blant artistene koret har samarbeidet med er Marianne Antonsen, Odd René Andersen, T.C. Hawkins, Tammie Gibson og Ingrid Arthur.
Fredrikstad Gospelkor øver i Frikirken ca annenhver torsdag fra kl 19.00-21.30. Det er ikke audition for å bli tatt opp i koret men det er en fordel med sang- og korerfaring.
Interesserte sangere kan henvende seg til dirigent Martin Alfsen, tlf 908 90 650 www.martinalfsen.no