Hvorfor givertjeneste?

Investering med evighetsperspektiv

I Fredrikstad Frikirke må du ikke betale for å være med. Men vi utfordrer frimodig alle som opplever Fredrikstad Frikirke som sitt ”åndelige hjem” å bidra med fast givertjeneste.

Forholdet til penger er en av de største utfordringene for kristne i vår del av verden. I Bibelen er det en grunnleggende tanke at alt vi eier tilhører Gud, og at vi er ansvarlige for å forvalte det vi har fått. Derfor står det også mye om at kristne skal være rause med gaver. Noen praktiserer regelen med å gi bort l0 % av det en tjener (tienden). Uansett handler det om å etablere en vane der en gir bort det en synes er riktig og innretter økonomien etter det, i stedet for å vente og se hvor mye en «har til overs». Det er ofte stor forskjell på hvor mye en klarer og ønsker å gi. Men vi oppfordrer ALLE til å bli med på fast givertjeneste, selv om man synes beløpet blir lite. «For når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har.» 2. Kor 8,12

Hvorfor har vi en givertjeneste?
Første grunnen er fordi Gud er en giver. Gud er raus og strør om seg. Hans kjærlighets vesen er slik at Han må dele det gode Han har til andre. Lærer vi Gud å kjenne og har fellesskap med Ham, vil dette prege oss. Gud ønsker at vi skal preges av Hans giverholdning som er kjærlighet. En menighet som vil vokse i kjærlighet må også vokse når det gjelder sin giverholdning. Ikke en holdning som er preget av krav, men glede og raushet. For Gud elsker glade givere (2. Kor 9,7). En menighet med glade givere er en sunn menighet.

Hvordan gi rent praktisk?
For at menigheten skal ha en mest mulig forutsigbar økonomi er det en fordel at flest mulig blir en fast giver ved å gi et fast beløp pr. mnd.
Du kan også gi enkeltbeløp i kollekten på søndagene, enten kontant,  ved bruk av kortterminal eller ved å vippse til 11822. Gaver kan også overføres til menighetens konto 8220.02.86363.
NB! Det er kun kasserer og leder for økonomiutvalget i menigheten som vet hvem som gir og hvor mye.

Hvordan bli fast giver?

Skattefradrag på gaver.

Menighetens gavekonto er: 8220.02.86363