Kontaktpersoner for virkegrenene

Barnekirken

Søndagsskole som samles i forbindelse med gudstjenester

Leder: Jens Pedersen

Mobil: 920 57 212

E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Cross

Ungdomsklubb fra og med ungdomsskolealder

Leder: Jens Pedersen

Mobil: 920 57 212

E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Formiddag i Frikirken

Formiddagstreff

Kontaktperson: Per Eriksen

Mobil: 959 12 010

E-post: pereriksen59@gmail.com

Fredagsklubben

Barneklubb for 5. – 7. klasse

Kontaktperson: Morten Solheim

Mobil: 977 77 064

E-post: morten.solheim@hotmail.com

Fredrikstad Gospelkor

Gospelkor

Leder: Martin Alfsen

Mobil: 908 90 650

E-post: martin@martinalfsen.no

Fredrikstad Soul Children/Teens

Kor for 10-16 åringer

Leder: Beate Aksnes Horrigmo

Mobil: 977 00 410

E-post: belgen@hotmail.com

Salig Blanding

Familiekor

Leder: Odbjørg Linstad-Hurum

Mobil: 957 99 750

E-post: odbj88@gmail.com

Speideren

Både små (flokk) og storspeider (tropp)

Leder: Lars Hjelseng

Mobil: 954 25 330

E-post: hjelseng_90@hotmail.com

Strikkekafé

Leder: Bjørg Kavli

Mobil: 908 58 773

E-post: kavli55@hotmail.com

Tweens (5. – 8. klasse)

Egne samlinger i forbindelse med gudstjenester

Leder: Jens Pedersen

Mobil: 920 57 212

E-post: jens.pedersen@frikirken.no