Misjon

Menigheten er også engasjert utenfor Fredrikstad, og vi har misjonærer på flere steder knyttet spesielt til oss:

Internasjonal Døvemisjon – DMI (Tidligere Kristent Arbeid Blant Døve – KABD) ble opprettet i Sør-Korea i 1979 av det norsk-australske ekteparet Lill og Neville Muir. I årene som har fulgt har arbeidet spredt seg til flere land i Asia og Afrika og omfatter nå mer enn 50 døvemenigheter, to døveskoler på Filippinene, to Bibelskoler, tolketjeneste, hørselsklinikk, sysselsettingsprosjekter og mange hjelp-til-selvhjelp prosjekter. Arbeidet er i stadig vekst.
Du kan lese mer om arbeidet deres på Internasjonal Døvemisjons nettside.

Du kan lese om Frikirkens misjonærer og misjonsprosjekter på Frikirkens nettside.