Ansatte

Per Eriksen

Per Eriksen

Per er hovedpastor (100 %) med ansvar for menigheten som helhet. Han er opptatt av flergenerasjonsmenigheten, gudstjenester som engasjerer alle generasjoner, samt nettverksbygging. Han har også utgitt flere bøker.
Per er utdannet teolog med bakgrunn som journalist og lærer.

Mobil: 959 12 010
E-post: pereriksen59@gmail.com

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Jens er administrasjonsleder (65 %) med hovedansvar for menighetens daglige driften. Dette innebærer blant annet oppgaver innen økonomi/regnskap, utleie, nettside og sosiale medier, informasjon, medlemsregistrering og HMS-arbeid.
Jens er utdannet elektronikkingeniør, men har arbeidet i kristne organisasjoner og kirker siden 1993.

Mobil: 920 57 212
E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Etter fire år som frivillig leder i Fredrikstad Soul Children, er Beate nå ansatt i en 10 % stilling som dirigent og hovedleder. Hun jobber til daglig som studiekonsulent ved Høgskolen i Østfold. Beate har en bachelor i utøvende musikk, grunnfag i kristendom og grunnfag i samfunnsøkonomi.

Mobil: 977 00 410
E-post: beahorrigmo@gmail.com

Guro Thoresen

Guro Thoresen

Guro Thoresen begynte som barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling i mars 2024. Guro har lang erfaring med arbeid blant barn, tweens og ledertrening. Hun har jobbet i søndagsskoleforbundet, der hun blant annet har vært med å utarbeide Sprell Levende, opplegget vi bruker i Barnekirken.
Guro er med som leder i Barnekirken og Cross, og i tillegg deltar hun blant annet på Supertorsdag- og konfirmantsamlinger.

Mobil: 922 53 818
E-post: guro.thoresen@solfall.com

Per Morten Wiig

Per Morten Wiig

Per Morten begynte som menighetsarbeider sommeren 2019 og stillingsprosenten er 15 %. Han har forkynnelse, undervisning og invandringsarbeid som sine hovedoppgaver.
Per Morten har tidligere vært rektor på Haugetun Folkehøyskole.

Mobil: 970 41 021
E-post: pmwiig@gmail.com