Skip to content

Ansatte

Per Eriksen

Per Eriksen

Per er hovedpastor (95 %) med ansvar for menigheten som helhet. Han er opptatt av flergenerasjonsmenigheten, gudstjenester som engasjerer alle generasjoner, samt nettverksbygging. Han har også utgitt flere bøker.
Per er utdannet teolog med bakgrunn som journalist og lærer.

Mobil: 959 12 010
E-post: pereriksen59@gmail.com

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Jens er barne- og ungdomspastor (55 %) og administrasjonsleder (30%) med hovedansvar for å tilrettelegge for et godt barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Jens har et stort engasjement for disippelgjøring, ledertrening og relasjonsbygging, og han blir begeistret når ”nye” mennesker finner sin plass og tjeneste i menigheten.
Jens er utdannet elektronikkingeniør, men har arbeidet med kristent barne- og ungdomsarbeid siden 1993.

Mobil: 920 57 212
E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Etter fire år som frivillig leder i Fredrikstad Soul Children, er Beate nå ansatt i en 10 % stilling som dirigent og hovedleder. Hun jobber til daglig som studiekonsulent ved Høgskolen i Østfold. Beate har en bachelor i utøvende musikk, grunnfag i kristendom og grunnfag i samfunnsøkonomi.

Mobil: 977 00 410
E-post: belgen@hotmail.com

Per Morten Wiig

Per Morten Wiig

Per Morten begynte som menighetsarbeider i 5 % sommeren 2019, men fra og med 2020 økes stillingsprosenten til 15 %. Han har forkynnelse, undervisning og invandringsarbeid som sine hovedoppgaver.
Per Morten har tidligere vært rektor på Haugetun Folkehøyskole.

Mobil: 970 41 021
E-post: pmwiig@gmail.com