Gudstjenester

Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Det arrangeres gudstjeneste hver søndag kl. 11.00. Unntaket er sommerferien hvor det veksler mellom fellesgudstjenester i frikirkene i Fredrikstad, Greåker og Sarpsborg. Gudstjenestene er åpne for alle interesserte. Det legges stor vekt på sang og musikk. Forkynnelsen av Guds ord er sentral. Alle som tror på Jesus er velkommen til nattverd. Utenom de vanlige gudstjenestene, arrangeres det også gudstjenester med ulikt preg. Én gang i måneden er det enten familiegudstjeneste eller speidergudstjeneste.
To ganger i semesteret arrangeres Gudstjeneste Underveis, en lavterskelgudstjeneste hvor folk som ikke har et spesielt aktivt forhold til tro og kirke er spesielt velkomne.

Egne opplegg for barn c c c c c c c c c c c c c c c cc c c c c c c c  c c c c c c c c c cc c c c c c c c c c c c
Etter at første del av gudstjenesten er ferdig, inviteres barna i aldersgruppen 3-9 år til sitt eget opplegg (Barnekirken) i underetasjen, mens aldersgruppen 10-14 år møtes til Tweens-samlinger i overetasjen. Her er alle velkomne!