Skip to content

Medlemskap (registrering/endring)

Ditt navn*

Fødselsdato*

Adresse*

Postnummer*

Poststed*

Epost

Jeg ønsker: (sett kryss nedenfor)*

å stå som MEDLEM MED STEMMERETT i Fredrikstad Frikirkeå stå som MEDLEM (uten stemmerett) i Fredrikstad Frikirkeå overføre medlemskapet til en annen menighet (til en frikirke eller annen menighet)å bli kontaktet for en personlig samtale (du vil bli kontaktet av hovedpastor)

Hvis du ønsker å overføre medlemskapet til en annen menighet - hvilken?

*= Obligatorisk.