Medlemskap (registrering/endring)

  Ditt navn*

  Fødselsdato*

  Adresse*

  Postnummer*

  Poststed*

  Epost

  Jeg ønsker: (sett kryss nedenfor)*

  å stå som MEDLEM MED STEMMERETT i Fredrikstad Frikirkeå stå som MEDLEM (uten stemmerett) i Fredrikstad Frikirkeå overføre medlemskapet til en annen menighet (til en frikirke eller annen menighet)å bli kontaktet for en personlig samtale (du vil bli kontaktet av hovedpastor)

  Hvis du ønsker å overføre medlemskapet til en annen menighet - hvilken?

  *= Obligatorisk.