Bibelgrupper/husfellesskap

I Fredrikstad Frikirke har vi flere bibelgrupper/husfellesskap med mellom 6 og 15 deltakere. Disse fellesskapene møtes for å dele liv og måltidfellesskap, oppmuntre og utruste hverandre og stå sammen i ting som kan være utfordrende. Kristenlivet er ment til å leve sammen med andre!
Noen grupper samles hver 14. dag, andre én gang i måneden. Samlingene foregår i hjemmene og dekker ulike aldersgrupper. Dersom du ønsker å være med i en gruppe, kan du kontakte en av menighetens pastorer, eller fylle ut dette skjemaet.