Skip to content

Ansatte

Per Eriksen

Per Eriksen

Per er hovedpastor (95 %) med ansvar for menigheten som helhet. Han er opptatt av flergenerasjonsmenigheten, gudstjenester som engasjerer alle generasjoner, samt nettverksbygging. Han har også utgitt flere bøker.
Per er utdannet teolog med bakgrunn som journalist og lærer.

Mobil: 959 12 010
E-post: pereriksen59@gmail.com

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Jens er barne- og ungdomspastor (55 %) og administrasjonsleder (30%) med hovedansvar for å tilrettelegge for et godt barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Jens har et stort engasjement for disippelgjøring, ledertrening og relasjonsbygging, og han blir begeistret når ”nye” mennesker finner sin plass og tjeneste i menigheten.
Jens er utdannet elektronikkingeniør, men har arbeidet med kristent barne- og ungdomsarbeid siden 1993.

Mobil: 920 57 212
E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Etter fire år som frivillig leder i Fredrikstad Soul Children, er Beate nå ansatt i en 10 % stilling som dirigent og hovedleder. Hun jobber til daglig som studiekonsulent ved Høgskolen i Østfold. Beate har en bachelor i utøvende musikk, grunnfag i kristendom og grunnfag i samfunnsøkonomi.

Mobil: 977 00 410
E-post: beahorrigmo@gmail.com

Per Morten Wiig

Per Morten Wiig

Per Morten begynte som menighetsarbeider sommeren 2019 og stillingsprosenten er 15 %. Han har forkynnelse, undervisning og invandringsarbeid som sine hovedoppgaver.
Per Morten har tidligere vært rektor på Haugetun Folkehøyskole.

Mobil: 970 41 021
E-post: pmwiig@gmail.com

Silje Sveum

Silje Sveum

Silje er familie- og ungdomsarbeider (50 %). I tillegg til å være engasjert i ungdomsklubben Cross og konfirmantarbeidet, jobber hun for å skape fellesskapsbyggende tiltak for de eldre ungdommene, samt å tilrettelegge for gode møteplasser for de eldste barna. Hun er også engasjert i menighetens lovsangstjeneste.
Silje jobber også som kontorsekretær på Haugetun Folkehøyskole.

Mobil: 484 33 762
E-post: silje.sveum@frikirken.no