Skip to content

Ansatte

Per Eriksen

Per Eriksen

Per er hovedpastor (95 %) med ansvar for menigheten som helhet. Han er opptatt av flergenerasjonsmenigheten, gudstjenester som engasjerer alle generasjoner, samt nettverksbygging. Han har også utgitt flere bøker.
Per er utdannet teolog med bakgrunn som journalist og lærer.

Mobil: 959 12 010
E-post: pereriksen59@gmail.com

Eivind Bergem

Eivind Bergem

Eivind er deltidspastor (5 %) og arbeider med forkynnelse. Eivind er opptatt av strategi og alt som har med kommunikasjon å gjøre. Han er utdannet førskolelærer og har mellomfag i kristendom. Eivind har arbeidet som pastor og barne- og ungdomsarbeider i Frikirken siden 1989. Siden han ble syk i 2001 har han hatt en deltidsstilling.

Mobil: 924 50 720
E-post: bergem65@gmail.com

Jens Pedersen

Jens Pedersen

Jens er barne- og ungdomspastor (55 %) og administrasjonsleder (30%) med hovedansvar for å tilrettelegge for et godt barne- og ungdomsarbeid i menigheten. Jens har et stort engasjement for disippelgjøring, ledertrening og relasjonsbygging, og han blir begeistret når ”nye” mennesker finner sin plass og tjeneste i menigheten.
Jens er utdannet elektronikkingeniør, men har arbeidet med kristent barne- og ungdomsarbeid siden 1993.

Mobil: 920 57 212
E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Beate Aksnes Horrigmo

Beate Aksnes Horrigmo

Etter fire år som frivillig leder i Fredrikstad Soul Children, er Beate nå ansatt i en 10 % stilling som dirigent og hovedleder. Hun jobber til daglig som studiekonsulent ved Høgskolen i Østfold. Beate har en bachelor i utøvende musikk, grunnfag i kristendom og grunnfag i samfunnsøkonomi.

Mobil: 977 00 410
E-post: belgen@hotmail.com

Jacob Wani Bullen

Jacob Bullen Wani

Jacob er engasjert i en 20 % stilling som innvandrerkonsulent i menigheten. Han kom til Norge som flyktning fra Sør-Sudan i 2001. Han er helsefagarbeider og jobber ved Sykehuset Østfold, Kalnes. Jacob studerer også teologi og misjon ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Mobil: 912 71 559
E-post: jacobwani@hotmail.com