Mål og visjoner

i-Kirken

Inkludere
Vi vil være en menighet der folk blir inkludert i fellesskapet uavhengig av alder, sosial posisjon eller etnisk bakgrunn. Vi vil være en menighet preget av omsorg, varme og gjestfrihet. Vi vil legge ekstra vekt på å være et sted der barn og unge kan møte Jesus og vokse i troen.


Inspirere

Vi vil være en menighet som bygger på Guds ord, der forkynnelse, gudstjenesteformer og aktiviteter er med på å inspirere mennesker til å følge Jesus.


Involvere

Vi vil være en menighet der folk får bruke sine evner og nådegaver til å bygge fellesskap og tjene medmennesker i og utenfor menigheten. Vi ønsker at disse evnene og gavene skal få utfolde seg i fellesskapet slik at stadig flere mennesker kan inkluderes og inspireres.

Fredrikstad Frikirke