Diakonråd

Diakonrådet består av frivillige medarbeidere som har ansvar for praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkebygg. En egen del av diakonatet er knyttet til omsorgstjenester. Diakonene blir valgt til oppgaven for tre år om gangen.

https://www.jottacloud.com/s/059466d7b32399d4ea396825b2703bc6751

Leder diakonråd: Trond Øyvind Karterud, tlf. 454 38 166.

Leder omsorgsdiakoner: Bente Johansen, tlf. 979 50 832.