Diakonråd

Diakonrådet består av frivillige medarbeidere som har ansvar for praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkebygg. En egen del av diakonatet er knyttet til omsorgstjenester. Diakonene blir valgt til oppgaven for tre år om gangen.

Leder diakonråd: Jon Aaleskjær, tlf. 915 80 000.

Leder omsorgsdiakoner: Bente Johansen, tlf. 979 50 832.