Forsangerteam

Menigheten har ulike team med sangere og musikere som leder sang og musikk under gudstjenestene. De har som regel tjeneste én gang hver måned og har øvelse i uken før de skal synge på gudstjenesten. Teamene har en viktig rolle både i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene. Det er alltid behov for både nye sangere og musikere. Hvis du kan tenke deg å være med, kan du kontakte en av de ansatte.