Konfirmanter – årets kull

Konfirmasjonskullet 2023-2024 konfirmeres søndag 28. april 2024.

Vi samles i kirken fredager annenhver uke kl. 18.00-19.15.

I tillegg til egne samlinger har konfirmantene også felles opplegg med konfirmanter fra de andre frikirkemenighetene i Østfold. Det starter med felles konfirmasjonsleir i september. I februar arrangeres det bryllupsfest, hvor fokus er kjærlighet og samliv. Og i mars er alle konfirmantene sammen igjen på krematoriet i Sarpsborg for å lære om hva som skjer ved livets avslutning. Konfirmantene skal også på en fire dagers tur til Riga for å besøke andre menigheter – blant annet menigheten i Vangashi som driver et flott diakonalt arbeid.

På selve konfirmasjonsdagen kommer konfirmantene til å bidra med ulike vinklinger på et felles tema. Hva temaet blir kommer lederne og konfirmantene til å bestemme i fellesskap i god tid før den store dagen.

Ønsker du å lese litt mer hva det vil si å være konfirmant i Frikirken, kan du laste ned en brosjyre her.

Årets konformanter (f.v.) Albert, Ruben, Viktoria og Hannah