Skip to content

Konfirmanter – årets kull

Konfirmasjonskullet 2021-2022 konfirmeres søndag 24. april 2022.

Vi samles i kirkestua fredager annenhver uke kl. 17.45-19.15.

Semesterprogrammet for våren 2022 finner du det her.

Konfirmantene har også felles opplegg med Østfold-konfirmantene utenom vanlig undervisning. Det starter med felles konfirmasjonsleir på Solbukta leirsted i september, og i oktober drar alle konfirmantene på tur til Riga hvor vi besøker menigheten i Vangashi som driver et flott diakonalt arbeid.

På selve konfirmasjonsdagen kommer konfirmantene til å bidra med ulike vinklinger på et felles tema. Hva temaet blir kommer lederne og konfirmantene til å bestemme i fellesskap i god tid før den store dagen.

Ønsker du å lese litt mer hva det vil si å være konfirmant i Frikirken, kan du laste ned en brosjyre her.

Årets konfirmanter