Skattefradrag

Fredrikstad Frikirke er med i ordningen av skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Dette innebærer at du kan få igjen inntil 22 % av beløpet du gir til Fredrikstad Frikirke. Maksbeløpet det gis fradrag for er 25.000 kroner, noe som i praksis innebærer en skattereduksjon på inntill 5.500 kroner. En flott mulighet er jo å gi denne skattereduksjonen som en ekstra gave til menigheten.

Fradrag betinger:
* at gaven må være et pengebeløp og utgjøre minst 500 kroner samlet til den enkelte organisasjon i løpet av inntektsåret
* at gaven er innrapportert sammen med fødselsnummer og at organisasjonen er medlem av Innsamlingskontrollen (slik Fredrikstad Frikirke er)
* at gavene er på menighetens konto innen 31.12 i det året som skattefradrag gjelder
* at personen ikke har skattebegrensinger

For ektefeller som har gitt mer enn 25.000 kroner sammenlagt
Ved skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner lignes ektefeller felles, og dette får konsekvenser for utfylling av selvangivelsen.
Om den ene ektefellen har gitt mer enn 25.000 kroner til frivillige organisasjoner i løpet av et år, kan det totale beløpet føres, men da fordelt på ektefellene. Dette forutsetter at Fredrikstad Frikirke rapporterer inn beløpene elektronisk sammen med begge ektefellenes fødsels- og personnummer til skattemyndighetene.
Gi menigheten beskjed om navn, adresse, fødsels- og personnumre og beløp innen 15. februar.
Etter denne tid er det også mulig å sende inn til oss. Vi vil da sende endringsmelding til skattemyndighetene. Men da kommer ikke dette på selvangivelsen, men skal medføre justering i restskatt/penger tilbake på skatteoppgjøret i juni eller september.