Skip to content

Fredrikstad Gospelkor

Fredrikstad Gospelkor ble startet høsten 2014. Korets grunnlegger og dirigent er Martin Alfsen. Fredrikstad Gospelkor består av 50 sangere og har siden starten hatt en rekke konsert- og festivalopptredener både i hjembyen og andre steder i landet. Blant artistene koret har samarbeidet med er Marianne Antonsen, Odd René Andersen, T.C. Hawkins, Tammie Gibson og Ingrid Arthur.
Fredrikstad Gospelkor øver i Frikirken ca annenhver torsdag fra kl 19.00-21.30. Det er ikke audition for å bli tatt opp i koret men det er en fordel med sang- og korerfaring.
Interesserte sangere kan henvende seg til dirigent Martin Alfsen, tlf 908 90 650 www.martinalfsen.no

Cincopa WordPress plugin