Navneendringer i barne- og familiearbeidet

Fra og med høsten 2023 vil to av menighetens virkegrenene få nytt navn:Barnas Åpnet Hus (BÅH) blir til Barnekirken, med ønske om å tydeliggjøre at barneopplegget under gudstjenesten er viktig.Salig Blanding blir til Supertorsdag, med et utvidet aktivitetstilbud (ikke bare sang).