Skip to content

Kontaktpersoner for virkegrenene

Barnas Åpnet Hus

Søndagsskole som samles i forbindelse med gudstjenester

Leder: Jens Pedersen

Mobil: 920 57 212

E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Cross

Ungdomsklubb fra og med ungdomsskolealder

Leder: Jens Pedersen

Mobil: 920 57 212

E-post: jens.pedersen@frikirken.no

Dorkas

Misjonsforening/kvinneforening

Leder: Karin Hansen

Mobil: 480 76 133

E-post: karin-sh@online.no

Formiddagstreff

Samlinger for pensjonister og andre som kan møtes på dagtid

Leder: Herdis Ombustvedt

Mobil: 908 54 567

E-post:

Fredagsklubben

Barneklubb for 5. – 7. klasse

Kontaktperson: Trond Øyvind Karterud

Mobil: 454 38 166

E-post: famkart@fredfiber.net

Fredrikstad Soul Children

Kor for 10-16 åringer

Leder: Beate Aksnes Horrigmo

Mobil: 977 00 410

E-post: belgen@hotmail.com

Salig Blanding

Familiekor

Leder: Grethe Bjørnstad Ravneng

Mobil: 957 99 750

E-post: gbravneng@gmail.com

Speideren

Både små (flokk) og storspeider (tropp)

Leder: Sebastian Husvik

Mobil: 959 33 150

E-post: mrseb1991@hotmail.com

Tweens (5. – 8. klasse)

Egne samlinger i forbindelse med gudstjenester

Leder: Jens Pedersen

Mobil: 920 57 212

E-post: jens.pedersen@frikirken.no