Skip to content

Givertjeneste

Investering med evighetsperspektiv

I Fredrikstad Frikirke må du ikke betale for å være med. Men vi utfordrer frimodig alle som opplever Fredrikstad Frikirke som sitt ”åndelige hjem” å bidra med fast givertjeneste.

Forholdet til penger er en av de største utfordringene for kristne i vår del av verden. I Bibelen er det en grunnleggende tanke at alt vi eier tilhører Gud, og at vi er ansvarlige for å forvalte det vi har fått. Derfor står det også mye om at kristne skal være rause med gaver. Noen praktiserer regelen med å gi bort l0 % av det en tjener (tienden). Uansett handler det om å etablere en vane der en gir bort det en synes er riktig og innretter økonomien etter det, i stedet for å vente og se hvor mye en “har til overs”. Det er ofte stor forskjell på hvor mye en klarer og ønsker å gi. Men vi oppfordrer ALLE til å bli med på fast givertjeneste, selv om man synes beløpet blir lite. «For når den gode vilje er der, skal den verdsettes etter det en har, ikke etter det en ikke har.» 2. Kor 8,12

Hvorfor har vi en givertjeneste?
Første grunnen er fordi Gud er en giver. Gud er raus og strør om seg. Hans kjærlighets vesen er slik at Han må dele det gode Han har til andre. Lærer vi Gud å kjenne og har fellesskap med Ham, vil dette prege oss. Gud ønsker at vi skal preges av Hans giverholdning som er kjærlighet. En menighet som vil vokse i kjærlighet må også vokse når det gjelder sin giverholdning. Ikke en holdning som er preget av krav, men glede og raushet. For Gud elsker glade givere (2. Kor 9,7). En menighet med glade givere er en sunn menighet.

Hvordan gi rent praktisk?
Du kan gi i kollekten på søndagene, enten kontant,  ved bruk av kortterminal eller ved å vippse til 11822. Et positivt poeng med dette er at det bevisstgjør deg at du gir. Der kan vi alle også gi noe ekstra selv om vi gir fast på annen måte. Du kan også gi rett inn på konto. For menighetens økonomi og planlegging er det en fordel at flest mulig forplikter seg på et fast beløp pr. mnd. Du kan gjerne gi i tillegg til dette. Bestem deg for et beløp, vurder ved jevne mellomrom å øke beløpet og registrer deg og beløpet til kasserer.

NB! Det er kun kasserer og leder for økonomiutvalget i menigheten som vet hvem som gir og hvor mye.

Skattefradrag på gaver
Fredrikstad Frikirke er med i ordningen av skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Dette innebærer at du fra og med 2017 kan få igjen 25 % av beløpet du gir til Fredrikstad Frikirke. Maksbeløpet det gis fradrag for inntil 30.000 kroner, noe som i praksis innebærer en skattereduksjon på inntill 7500 kroner. En flott mulighet er jo å gi denne skattereduksjonen som en ekstra gave til menigheten☺
NB! For å få rapportert givertjenesten til skattemyndighetene må nye givere fylle ut dette skjemaet og sende det til kasserer.
Ordningen gjelder ikke personer med skattebegrensinger.

Menighetens gavekonto er: 8220.02.86363