Det grønne skiftet

Menigheten vil i løpet av en toårsperiode gjennomføre prosjektet «Det Grønne Skifte». Målet er todelt: For det første ønsker vi å redusere det totale strømforbruket i kirken, og for det andre ønsker vi at den strømmen vi bruker skal gi minst mulig klimagassutslipp.
For å nå disse målene er det fem tiltak som skal gjennomføres:

  1. Skifte ut gamle vinduer med nye vinduer med vesentlig bedre isolasjonsevne.
  2. Skifte ut alle gamle gulvtermostater med nye smarttermostater.
  3. Montere smartpanelovner i de mindre grupperommene.
  4. Montere varmepumper i kirkesalen og kirkestua.
    Alle termostater, smartpanelovner og varmepumper programmeres ut fra aktivitet og strømpris.
  5. Montere solcelleanlegg på taket.

Finansiering – lyst til å bli med?
Totalkostnadene for prosjektet vil være ca 1 million kroner.
Menigheten har allerede fått tilsagn om støtte fra Frikirkens Utviklingsfond på 300.000 kroner!
Hvis du ønsker å bidra med en øremerket gave til dette prosjektet kan ønsket beløp innbetales til konto 8220.02.86363 og merkes med «Det Grønne Skiftet». Gi beskjed til administrasjonsleder Jens Pedersen hvis du ønsker at beløpet skal registreres som gave med skattefradrag.