Skip to content
 

Smittevernplan for Fredrikstad Frikirke

Menighetsstyret vedtok på sitt møte 18. august 2020 en smittevernplan for Fredrikstad Frikirke. Denne bygger på Norges Kristnes Råds smittevernplan som er godkjent som bransjenorm av norske helsemyndigheter. Den vil bli fortløpende oppdatert ved endringer av nasjonale eller lokale retningslinjer. Her kan du laste ned smittevernsplanen.