Skip to content
 

Menigheten trenger flere som kan bidra med vask!

Det aller meste arbeidet som drives i Frikirken gjøres på frivillig basis – også rengjøring av kirken. Over 70 personer (!) i totalt 13 vaskelag er engasjert i denne viktige tjenesten, men etter sommeren er det en del som av naturlige årsaker gir seg.

Hva innebærer det å bli med?
Hvert vaskelag har ansvar for å holde kirken ren gjennom en 14 dagers periode hvert halvår. Normalt rengjøres kirken én gang i uka og vaskelagene bestemmer selv hvem som skal vaske – og når de ønsker å gjøre det. I praksis bruker hver person 4-6 timer i halvåret på denne tjenesten – med andre ord en helt overkommelig oppgave for de aller fleste med helsa i behold.  
Har du spørsmål eller ønsker å bli med? Kontakt administrasjonsleder Jens Pedersen – mobil 92057212 eller epost jens.pedersen@frikirken.no.Legg igjen et svar/en kommentar