Skip to content

Konfirmanter

Konfirmasjonskullet 2018-2019.
I år er det Jens Pedersen og Per Eriksen som deler på ansvaret for undervisningssamlingene.
Undervisningstimene blir gjennomført på fredager kl. 17.45-19.15 i forkant av samlingene til ungdomsklubben Cross hvor konfirmantene også kan delta.
Semesterprogrammet for høstsemesteret 2018 finner du det her.

I tillegg til egne samlinger har konfirmantene også felles opplegg med konfirmanter fra de andre frikirkemenighetene i Østfold. Det starter med felles konfirmasjonsleir på Solbukta leirsted i september. I februar arrangeres det bryllupsfest, hvor fokus er kjærlighet og samliv. Og i mars er alle konfirmantene sammen igjen på krematoriet i Sarpsborg for å lære om hva som skjer ved livets avslutning. Konfirmantene skal også på en fire dagers tur til Riga for å besøke andre menigheter – blant annet menigheten i Vangashi som driver et flott diakonalt arbeid.

På selve konfirmasjonsdagen kommer konfirmantene til å bidra med ulike vinklinger på et felles tema. Hva temaet blir kommer lederne og konfirmantene til å bestemme i fellesskap i god tid før den store dagen.

Ønsker du å lese litt mer hva det vil si å være konfirmant i Frikirken, kan du laste ned en brosjyre her.
Konfirmasjonsdagen er 28. april 2019.

Her er bilde av årets konfirmantkull