Skip to content

Konfirmanter – årets kull

Konfirmasjonskullet 2017-2018 konfirmeres søndag 29. april 2018.

I år er det felles konfirmantundervisning for alle menighetene i Østfold.

Undervisningstimene blir gjennomført på tirsdager i Sarpsborg Frikirke kl. 18-20.

Semesterprogrammet for våren 2018 finner du det her.

Konfirmantene også felles opplegg med Østfold-konfirmantene utenom vanlig undervisning. Det starter med felles konfirmasjonsleir på Solbukta leirsted i september, og i mars drar alle konfirmantene på tur til Riga hvor vi besøker menigheten i Vangashi som driver et flott diakonalt arbeid.

På selve konfirmasjonsdagen kommer konfirmantene til å bidra med ulike vinklinger på et felles tema. Hva temaet blir kommer lederne og konfirmantene til å bestemme i fellesskap i god tid før den store dagen.

Ønsker du å lese litt mer hva det vil si å være konfirmant i Frikirken, kan du laste ned en brosjyre her.

Her er årets konfirmanter:

Ivar Ståle Kongsdal, Nora Zeliha Yurt, Silje Østby Lindeg og Henrik Gjemsø Hauge