Skip to content

Økonomi

Ønsker du mer informasjon om givertjeneste og kontoinformasjon er det bare å trykke på linkene.

Kasserer: Elsa Simonsen, tlf. 958 16 821, e-post: elsasimo@online.no

Her følger en liten oversikt over økonomien i menigheten, hva pengene blir brukt til og menighetenes ulike inntekter.

Hva pengene blir brukt til

c

c

c

c

c

c

Menighetens inntekter