Skip to content

K2

Visjon for K2
K2 skal være den kvelden i måneden som har mest betydning for hvordan resten av livet blir!

K2 er et tilbud for ex. konfirmanter som ønsker å være med i et mindre fellesskap (maks 10 personer) hvor fokuset er samtale om viktige sider ved livet. Det kan for eksempel være tro og tvil, gudsbilde og selvbilde.
Deltakerne samles hjemme hos lederen ca én gang i måneden, og en kveld kan for eksempel se slik ut:

Kl. 17.30-18.00 Mat
Kl. 18.00-19.15 Dagens tema, for eksempel én av Jesu liknelser
Kl. 19.15-19.30 Is, brus og annet digg
Kl. 19.30-19.45 Tweens spill
Kl. 19.45-20.00 Delerunde. Hva er bra og kjipt i livet for tiden.

Er du interessert i å være med i en slik gruppe, kontakt barne- og ungdomspastor Jens Pedersen.