Skip to content

Forsangerteam

Menigheten har ulike team med sangere og musikere som leder sang og musikk under gudstjenestene. De har som regel tjeneste én gang hver måned og har øvelse i uken før de skal synge på gudstjenesten. Teamene har en viktig rolle både i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene. Det er alltid behov for både nye sangere og musikere. Hvis du kan tenke deg å være med, kan du kontakte en av de ansatte.