Skip to content

Forsangerteam

Menigheten har tre team med sangere og musikere som leder sang og musikk under gudstjenestene. De har som regel tjeneste én gang hver måned og har øvelse i uken før de skal synge på gudstjenesten. Ett av teamene består av ungdommer og har tjeneste to-tre ganger hvert semester. Teamene har en viktig rolle både i planlegging og gjennomføring av gudstjenestene. Det er alltid behov for både nye sangere og musikere. Hvis du kan tenke deg å være med, kan du kontakte Eivind Bergem.

På familiegudstjenestene har vi et eget forsangerteam og band som består av barn i alderen 8-14 år. Har du lyst til å bli med som forsanger, ta kontakt med Jens Pedersen.C

Ulike forsangerteamet i aksjon
Cincopa WordPress plugin