Skip to content

Medlemskap

Frikirken er et evangelisk-luthersk kirkesamfunn. Nedenfor følger litt om medlemskap i Frikirken for de som vil melde seg inn hos oss. I henhold til norsk lov kan man bare være medlem i ett kirkesamfunn om gangen. Ta kontakt med en av menighetens pastorer hvis du vil vite mer. Nye medlemmer ønskes velkommen i forbindelse med en gudstjeneste.

Frikirken har to medlemskategorier: Medlemskap og Medlemskap med stemmerett.

Kategorien Medlemskap
Består av:
1) Barn under 15 år som er døpt i Frikirken eller innmeldt sammen med foreldre. Barn er fullverdige medlemmer av kirken.
2) Medlemmer fra fylte 15 år og som ikke har stemmerett. Dette kan for eksempel være personer som ikke deler Frikirkens dåpssyn, men som går i Frikirken og opplever den som sin menighet.
Denne medlemskategorien sier ikke noe om tro eller mangel på tro.

Kategorien Medlemskap med stemmerett
Medlemmer fra fylte 15 år og som identifiserer seg med menighetens tro.
Medlemmer med stemmerett er med å styre menighetens virksomhet gjennom stemmerett på menighetsmøter.

Menighetens medlemmer oppfordres til å ha et aktivt forhold til kirkens aktiviteter og givertjeneste.

Her kan du lese mer om Frikirkens læregrunnlag og oppbygning.