Skip to content

Misjon

Menigheten er også engasjert utenfor Fredrikstad, og vi har misjonærer på flere steder knyttet spesielt til oss:

Lill og Neville Muir i DMI

Internasjonal Døvemisjon – DMI (Tidligere Kristent Arbeid Blant Døve – KABD) ble opprettet i Sør-Korea i 1979 av det norsk-australske ekteparet Lill og Neville Muir. I årene som har fulgt har arbeidet spredt seg til flere land i Asia og Afrika og omfatter nå mer enn 50 døvemenigheter, to døveskoler på Filippinene, to Bibelskoler, tolketjeneste, hørselsklinikk, sysselsettingsprosjekter og mange hjelp-til-selvhjelp prosjekter. Arbeidet er i stadig vekst.
Du kan lese mer om arbeidet deres på Internasjonal Døvemisjons hjemmesider.

Ingjerd Grimstad Bandak hos det Palestinske Bibelselskapet

Hun er Frikirkens stedlige representant, og har spesielt ansvar for de palestinske partnerne – hovedsakelig Det Palestinske Bibelselskapet. Frikirken er særlig involvert i et prosjekt som heter OPCY – Operation Palestinian Child and Youth – som jobber med familier på Vestbredden. Ellers er vi med i Bridgebuilders-prosjektet, blant mange andre ting. Frikirken planter altså ikke menigheter der, men støtter lokale aktører og jobber gjennom utviklings- og diakonalt arbeid.
Du kan lese mer om arbeidet i Ingjerds blogg.

Tor Arne Grimstad hos Det Israelske Bibelselskapet

Han er ansatt i Frikirkens arbeid i Israel, og har ansvar for de israelske partnerne.
Du kan lese om arbeidet i bloggen hans (torogjenny.blogspot.no)

Du kan lese mer om disse misjonærene og om andre misjonsprosjekter tilknyttet Frikirken på Frikirkens misjonsweb.