Skip to content

Diakonråd

Diakonrådet består av frivillige medarbeidere som har ansvar for praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenester og kirkebygg. En egen del av diakonatet er knyttet til omsorgstjenester. Diakonene blir valgt til oppgaven for tre år om gangen.

Koordinator diakonråd: Hans Gjermund Gauslaa, tlf. 916 68 382.

Leder omsorgsdiakoner: Bente Johansen, tlf. 979 50 832.

Her er totaloversikten over diakoner etter sist valg.