Skip to content

Menighetsstyret

Menighetsrådet samles ca hver tredje uke og har hovedansvaret for menighetens daglige liv i gudstjeneste, diakoni og misjon.

Tommy Johansen: Leder for menighetsrådet

Mobil: 918 51 625

E-post: tomjoh61@gmail.com

Kirsti Lauvli Andersen: Medlem

Mobil: 413 35 667

E-post: kirsti.l.andersen@hiof.no

Eivind Bergem: Medlem/pastor

Mobil: 924 50 720

E-post: eivind@bergem.com

Per Eriksen (hovedpastor)

Per Eriksen: Medlem/pastor

Mobil: 959 12 010

E-post: per@frefri.no

Jens Espeland: Medlem

Mobil: 472 37 591

E-post: je-espe@online.no

Jens Pedersen: Medlem/pastor

Mobil: 920 57 212

E-post: jens@frefri.no

Bern Inge Steinsland: Medlem

Mobil: 902 02 308

E-post: berntinge@gmail.com