Skip to content

Det grønne skiftet

Menigheten vil i løpet av en toårsperiode gjennomføre prosjektet «Det Grønne Skifte». Målet er todelt: For det første ønsker vi å redusere det totale strømforbruket i kirken, og for det andre ønsker vi at den strømmen vi bruker skal gi minst mulig klimagassutslipp.
For å nå disse målene er det fire tiltak som skal gjennomføres:

  1. Skifte ut gamle vinduer med nye vinduer med vesentlig bedre isolasjonsevne. De vil i tillegg være selvrensende.
  2. Skifte ut alle gamle gulvtermostater med trådløse termostater som styres av en smartsentral (hub). Da kan temperaturen i de ulike rommene/sonene styres ut fra både aktivitet og strømpris.
  3. Montere varmepumper i kirkesalen og kirkestua.
  4. Montere solcelleanlegg på taket. Besparelsen dette vil gi må veies opp mot investeringskostnadene. Vi er i kontakt med flere leverandører av solcelleanlegg og vil presentere ulike løsninger på et menighetsmøte.
    Tiltakene er planlagt ferdig gjennomført i 2022.

Finansiering – lyst til å bli med?
Totalkostnadene for prosjektet vil være i størrelsesorden 700.000 – 900.000 kroner.
Menigheten har allerede fått tilsagn om støtte fra Frikirkens Utviklingsfond på 300.000 kroner!
Hvis du ønsker å bidra med en øremerket gave til dette prosjektet kan ønsket beløp innbetales til konto 8220.02.86363 og merkes med «Det Grønne Skiftet». Gi beskjed til kasserer hvis du ønsker at beløpet skal registreres som gave med skattefradrag.