Skip to content
 

Høstens prekenserie – menighetslivet!

Denne høsten vil Per Eriksen holde en serie gudstjenesteprekener hvor ulike aspekter ved menighetslivet er tema. Alle talene vil bli lagt ut på menighetens hjemmeside, sammen med et skriftlig manus (som ikke er identisk med prekenen) og spørsmål til samtale.

Per Eriksen

18. august – Å være menighet i et sekulært samfunn
25. august – Gammel menighet i ny tid
15. september – Hold sammen!
13. oktober – Gudstjenesten; menighetsfamiliens møtepunkt
3. november – Barna – menighetens antioksidanter
10. november – Menigheten som fellesskap
8. desember – Menigheten som flerkulturelt fellesskap