Skip to content
 

Det Grønne Skiftet – siste etappe i gang!

Da er vi i gang med siste etappe av Det Grønne Skiftet: Solcellepark på taket! Her er noen kjerneopplysninger:
* Årlig strømproduksjon: 30.000 kWh
* Årlig kostnadsreduksjon i strømutgifter med en kilowattimepris på snitt 1,5 kroner: 45.000 kroner
* Garantert/forventet levetid: 30/50 år
* Reduserer menighetens CO2-utslipp med 56 tonn i løpet av garantert levetid(!)
* Om sommeren når menigheten bruker lite strøm og solcelleparken produserer mye, selges strømmen til spotpris.
* Installasjonskostnad: 360.000 kroner.
* Menigheten har budsjettert med 100.000 kroner i gaveinntekter.
* Ønsker du å gi en gave? Vipps til 11822 eller send penger til konto 8220.02.86363. Merkes med «Solceller».
Ønsker du at beløpet skal registreres som gave med skattefradrag? Gi beskjed til administrasjonsleder Jens Pedersen.