Skip to content

Velkommen til Show It gudstjeneste 14. februar kl. 11

* Gudstjeneste for alle generasjoner!
* Bibeldrama med ungdommer og foreldre som aktører
* Fredrikstad Pre Soul Children synger med oss og for oss
* Besøk av den smågale Professor Darwinius

Dette er den første av i alt seks Show It gudstjenester hvor vi skal utforske Bibelens troshelter, og først ut er Peter.
Ta med deg venner, naboer og familie og møt opp!

12.651 kroner i vaffelsalg!

Magnus, Askeir og Tideman i vaffelsalgaksjon!

Konfirmantene er ferdige med årets vaffelsalg til inntekt for fattige i Latvia. Resultat: 12.651 kroner!!
Takk til alle som kjøpte vafler og som bidro til dette flotte resultatet:-)
Hvis noen ønsker å støtte dette prosjektet, er det fortsatt mulig å overføre penger til konto 9710 21 55924.
Konfirmantene reiser på tur 12. – 15. mars. Da vil noe av pengene bli brukt til å kjøpe mat som konfirmantene selv deler ut, og resten vil bli gitt til menigheten vi besøker i Vangashi.

Foreldreskolen – fem kvelder om å vokse sammen

Dette året arrangerer Fredrikstad Frikirke en «Foreldreskole» med til sammen fem samlinger, to på våren og tre til høsten. Kurset bygger på boka med samme navn og handler om å dele tro på hjemmebane. Den tar for seg barn i alle aldre – fra småbarnsstadiet og til og med tenåringsfasen.

Hvem er kurset for?
Kurset er tilrettelagt alle foreldre, både de som synes det kan være utfordrende å formidle kristen tro til barna, og de som syns det er enkelt (hvis de fins☺)
Hovedmålgrupppa er foreldre til barn mellom 0 og 10, men du er også velkommen dersom du har eldre barn. Både aleneforeldre og par vil ha utbytte av samlingene.

Hva lærer du?
Undervisning og samtaler vil i størst mulig grad ha en praktisk tilnærming til følgende tematikk:
- Tro på hjemmebane – hva, hvorfor og hvordan?
- Det er hverdager det er flest av…
- Guds rike tilhører barna – om barns åndelige utvikling
- «Ja, du kan greie det!» – om frimodighet og utrustning
- Jeg og de andre – om å skape samspill og gode arenaer

Litt om kurset
Vi møtes onsdagene 2. mars og 6. april fra kl. 20.00 – 22.00.

En typisk kveld:

  • 20.00: Undervisning starter
  • 20.15: Del 1
  • 20.45: Pause 15 minutt
  • 21.00: Del 2
  • 21.30: Vi deler tanker og erfaringer (frivillig☺)
  • 22.00: Ferdig

Det vil bli enkel servering på kurset som foregår i kirkestua i Fredrikstad Frikirke.
Pris: 200 kr pr familie, inkludert kurshefte.

Påmelding
Send navn på deltaker(e) til kursleder Jens Pedersen – enten på epost eller SMS. Frist 1. mars.

Veksten i barne- og ungdomsarbeidet fortsatte også i 2015!

Aldri før – i hvert fall ikke i nyere tid – har så mange vært med i de ulike virkegrenene i barne- og ungdomsarbeidet i Frikirken.
Den positive medlemsutviklingen vi har hatt de siste årene fortsatte også i 2015. Mye av grunnen til dette er en kraftig økning økning i antall medlemmer i både Cross (104) og Fredagsklubben (89). Tallene i parentes er totalt antall medlemmer. I tillegg ble Fredrikstad Pre Soul Children startet opp høsten 2015 med 19 medlemmer.

Ved utgangen av 2015 var det totalt 524 medlemmer i FriBUs virkegrener – inkludert alle betalende og ikke-betalende medlemmer og ledere som har deltatt på én eller flere samlinger i løpet av året. Noen barn og ungdommer er jo med i flere virkegrener, så tallet er 386 hvis man teller enkeltmennesker. Tenk hvilken fantastisk mulighet dette gir menigheten til både å inkludere, inspirere og involvere!

Vårens 10 temagudstjenester

I vår blir det 10 temagudstjenester i Fredrikstad Frikirke. Alle med temaet “Livet som kristen” i fokus.

Husk at det alltid er mulig å høre alle talene her.
Vi vil også legge ut spørsmål til samtale i husfellesskap/bibelgrupper i forbindelse med talene.

d

10. januar Det begynner med å bli født. Om dåpen og troens gave.
Taler: Eivind Bergem

17. januar Hvilke gaver fikk du? Om Guds mangfoldige gaver til utrustning.
Taler: Per Eriksen

31. januar Søndagskristen – hverdagskristen? Ja takk, begge deler!
Taler: Per Eriksen

21. februar Guds medarbeider i menigheten.
Taler: Per Eriksen

28. februar Guds medarbeider på jorden.
Taler: Eivind Bergem

6. mars Når idealene brister. Nåden alene.
Taler: Kjetil Gilberg (Kraftverket Frikirke, Oslo)

13. mars Nærmere Gud og nærmere mennesket. Om helliggjørelse.
Taler: Eivind Bergem

3. april Ingen er så trygg i fare. Gud som garantist for trygghet?
Taler: Eivind Bergem

17. april Kiss your brain goodbye? Forholdet mellom tro og fornuft.
Taler: Per Eriksen

1. mai Rikdommens bedrag – og andre blindveier i livet.
Taler: Linn Sæbø Rustad (Menighetsfakultetet, tidligere Oslo Vestre Frikirke)