Skip to content

Velkommen til gudstjeneste søndag 22. januar

Det første tegnet Jesus gjorde, var å gjøre vann til vin i et bryllup i Kana. Denne fortellingen er utgangspunkt for Per Eriksens tale på gudstjenesten søndag 22. januar.
M-team står for sang og musikk.
For barna er det Barnas Åpent Hus og Tweens.
Kollekt til Kirkens SOS.
Alle er velkommen!

Rekordsalg av vafler 15. januar – 5300 kroner!

24. – 27. mars drar årets konfirmantkull til Latvia. Der skal de blant annet skal besøke en menighet som driver et flott diakonalt arbeid ved å dele ut gratis mat og klær til fattige i sitt nærmiljø. Dette arbeidet ønsker vi å være med og støtte!
Under kirkekaffe’n på gudstjenesten 15. januar solgte konfirmantene vafler for 5300 kroner!
All time high!
Det blir også salg av vafler 12/2 og 12/3, så støtt opp om konfirmantenes vaffelaksjon.
NB! Pengene går uavkortet til det diakonale arbeidet i menigheten som konfirmantene skal besøke i Latvia.
Målet er å selge vafler for 16.000 kroner! I tillegg skal konfirmantene samle inn penger ved å ta seg småjobber hos familie og venner!

Henriette, Rebekka, Siril og Lydia i aksjon under søndagens vaffelsalg. De stekte over 8 liter vaffelrøre!