Skip to content

Vi vil inspirere!

På gudstjenesten søndag 21. januar kl. 11.00 er menighetens andre visjon tema for Per Eriksens tale.
M-team synger.
Det er nattverd, Barnas Åpent Hus og Tweens.
Velkommen!

Den gode utviklingen fortsetter!

Det har jo skjedd en ganske stor utvikling i Frikirken siden den ble bygd i 1887-1888 (bildet er fra ca 1910). En ting er det rent bygningsmessige, men viktigere er det at flere og flere mennesker opplever Frikirken som sitt åndelig hjem.
Vi er forventningsfulle til hva Gud vil gjøre i Fredrikstad Frikirke 2018!