Skip to content

Om Guds kjærlighet – og vår

Søndag 22. september kl. 11.00 er det igjen gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Prekenteksten er hentet fra Johannes 15, 9-12, der det blant annet står: «Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.»
Tale ved Per Morten Wiig.
Sang og musikk ved Team 2.
Misjonsinformasjon og kollekt.
Barnas Åpent Hus & Tweens.
Velkommen!

Annet progam denne uka (16. – 22. september)

Nytt menighetsblad

I årets første menighetsblad kan du blant annet lese om Eivind Bergem som slutter som pastor etter hele 21 år i tjenesten. Per Morten Wiig, menighetens nyansettelse blir du også bedre kjent med. Andre stikkord er: Speidertur, Gutta for Grace, Tweenstur og konfirmantkull.

Høstens prekenserie – menighetslivet!

Denne høsten vil Per Eriksen holde en serie gudstjenesteprekener hvor ulike aspekter ved menighetslivet er tema. Alle talene vil bli lagt ut på menighetens hjemmeside, sammen med et skriftlig manus (som ikke er identisk med prekenen) og spørsmål til samtale.

Per Eriksen

18. august – Å være menighet i et sekulært samfunn
25. august – Gammel menighet i ny tid
15. september – Hold sammen!
13. oktober – Gudstjenesten; menighetsfamiliens møtepunkt
3. november – Barna – menighetens antioksidanter
10. november – Menigheten som fellesskap
8. desember – Menigheten som flerkulturelt fellesskap