Skip to content

Sommer i Fredrikstad Frikirke

Gjennom hele sommeren samarbeider Frikirkene i Fredrikstad, Greåker og Sarpsborg om gudstjenestene. Her er en oversikt over disse:

d

dd

dd


d

d

JUNI:
Søndag  29. kl  11.00   Felles gudstjeneste i Fredrikstad i anledning Glommafestivalen.

JULI:
Søndag  06. kl  11.00   Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke.

Søndag  13. kl  11.00   Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke.

Søndag  20. kl  11.00   Felles gudstjeneste i Fredrikstad Frikirke. Per Eriksen.

Søndag  27. kl  11.00   Felles gudstjeneste i Sarpsborg Frikirke.

AUGUST:
Søndag  03. kl  11.00   Felles gudstjeneste i Greåker Frikirke.

Søndag  10. kl  11.00   Gudstjeneste. Per Eriksen.

Bli med i et nytt prosjektkor i Østfold ledet av Martin Alfsen

Koret skal øve inn ”Gospelsangboka” som er et konsertopplegg gjennom gospelhistorien fra Mahalia Jackson til Andraé Crouch og Kirk Franklin.
Koret starter opp i Fredrikstad Frikirke torsdag 18. september kl. 19 og øvinger blir ca. annenhver torsdag.

Nytt flygel – kjøp en tangent eller en hel akkord!

Menighetsmøtet vedtok torsdag 12. juni at det skal kjøpes et nytt flygel i kirkesalen. Kostnaden er på 137.600 kroner og skal i hovedsak finansieres gjennom øremerkede gaver til formålet.
Prosjekt “Nytt flygel” fikk en kjempestart på gudstjenesten 15. juni hvor det ble lovet gaver for 38.950 kroner. Har du også lyst til å bidra? Kjøp en tangent eller kanskje en hel akkord.
Flygelet bestilles når det har blitt gitt garantier for halvparten av beløpet – kanskje er det på plass allerede til høsten!

Det nye flygelet er et Yamaha AvantGrand N3

Show It gudstjeneste for både små og store

På Show It gudstjenesten 25. mai fikk menigheten en innføring i temaet “Selvbeherskelse” gjennom blant annet sang, drama, trylling og Jens Bånn.